DR. VISHNU SHRIDHAR WAKANKAR HIGHLEVEL BRIDGE

UJJAIN DEVELOPMENT AUTHORITY

DEVELOPED DR. VISHNU SHRIDHAR WAKANKAR HIGHLEVEL BRIDGE

विशेष उल्लेखनीय प्रचलित एवं पूर्ण कार्य

 

लागत 895 लाख

 

Developed Dr. Vishnu Shridhar Wakankar Highlevel Bridge at ujjain. Cost of Project – 895 Lakhs

 


पूर्ण कार्य